Paikallisjärjestö

Paikallisjärjestöömme kuuluu yhteensä 53 ammattiosastoa, joissa jäseniä on kaikkiaan n. 55 000.
Toiminta-alueemme on Tampereen seutukunta.

Järjestömme tarkoituksena on sen jäsenkunnan henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, järjestöllisen aseman ja toimintavalmiuksien edistäminen.

Kokoamme Tampereen seutukunnan vaikuttavat ja yhteistyöhakuiset palkansaajien edustajat heidän osaamisensa ja asiantuntijuutensa suuntaamiseksi järjestön tarkoituksen toteuttamiseen.

Toimintastrategiamme perustuu yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin;

luottamus, tavoitteellisuus ja yhteistoiminta.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Toiminnan painopisteet
* Edunvalvonta
* Yhteydet ammattiosastoihin

Paikallisjärjestömme toiminta perustuu toimialaperiaatteelle. Neljä toimialaamme; julkinen toimiala, teollisuuden toimiala, kuljetuksen toimiala ja yksityinen palveluala järjestävät omia kokouksiaan, koulutuksia ja aktiivien yhteistapaamisia vuoden aikana. Nuorten toimintaryhmä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä vastaavat omasta osuudestaan paikallisjärjestön toiminnassa.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana vähintään viisi kertaa. Tarpeen mukaan voidaan järjestää myös sähköpostikokouksia. Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Edustajiston syyskokous valitsee sääntöjen mukaisesti paikallisjärjestölle uuden hallituksen kaudelle 2019 – 20.

Edunvalvonta
Edunvalvonta ja jäsenhankinta ovat paikallisjärjestön osastojen toiminnassa keskeisiä tehtäviä. Paikallisjärjestö tukee resurssiensa mukaan osastoja edunvalvonnassa. Osallistutaan aktiivisina ammattiyhdistysvaikuttajina kunnalliseen sekä seutukunnalliseen päätöksentekoon ja hyödynnetään toiminnassa edustajiamme, jotka toimivat erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta luodaan näkyvyyttä niin paikallisjärjestöllemme kuin koko SAK:laiselle liikkeelle. YKV-ryhmä toteuttaa koko perheen Kevätriehan 14.4. Werstaan alueella. Suomessa järjestetään vuonna 2018 presidentinvaalit helmikuussa ja maakuntavaalit lokakuussa. Näistä maakuntavaaleihin paikallisjärjestö panostaa YKV-ryhmän toiminnan kautta sekä ehdokkaita tukemalla. Vuoden 2019 Eduskuntavaaleihin valmistaudutaan YKV-toiminnassa jo syyskaudella. Tampereen Vappujuhlien 2018 järjestämiseen osallistutaan yhdessä Sd- ja Vas- kunnallisjärjestöjen kanssa.

Viestintä ja koulutus
Paikallisjärjestöllä on verkkosivut osoitteessa www.tapj.fi. Osastojen jäseniä kannustetaan kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöä omille sivuillemme. Myös lehtien yleisönosastoihin ja eri verkkosivuille kannustetaan lähettämään ay-henkisiä kirjoituksia. Osastoille lähetetään ajankohtaistiedotteita sähköpostilla. Paikallisjärjestö on myös Facebookissa.

Hallinnon ja ammattiosastojen jäsenten yhteinen koulutus järjestetään Tampereen seutukunnalla.

Yhteistyökumppanit
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat jäsenosastomme sekä oma keskusjärjestömme. Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhteistyötä tiivistetään samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa.

Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös muiden meitä lähellä olevien yhdistysten ja verkostojen kanssa. Yritysmaailmaan pidetään tiivistä yhteyttä ja julkaistaan yhteistyökumppaneiden ilmoituksia verkkosivuilla. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen seutukunta ja tämän alueen ammattiosastoja kannustetaan liittymään paikallisjärjestömme jäseniksi.

Kommentointi ei käytössä.

Copyright © 2020 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry. All Rights Reserved. Design by Juplin.