Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhteensä 20 varsinaista ja 20 henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi hallitus kutsuu kokouksiinsa nimettyjä asiantuntijajäseniä ammattiosastoistaan.

Paikallisjärjestön puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana ja lisäksi hallitus on valinnut varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan, YKV-ryhmän vetäjän ja verkkosivuvastaavan. Nämä henkilöt muodostavat yhdessä johtoryhmän. Kaikki toimialapuheenjohtajat kuuluvat johtoryhmään.

Hallituksen jäsenet 2018

Yksityinen palveluala (PAM)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Päivi Vuorinen-Vilén (503) Esa Pötry (503)
Tiina Kuusisto (705) Anna Daniel (705)
Timo Nyrönen (608) Mikko Palovainio (608)
Janne Järvensivu (003) Päivi Arhenius (003)
Ritva Koljonen (839) Iida Viljanen (003)
Eija Nevala (003) Tommi Heino (839)

Julkinen toimiala

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tuula Pohjola (JHL 177) Marko Nieminen (JHL 319)
Markku Kivistö (JHL 003) Kirsi Karttunen (JHL 249)
Eija Parkkali (JHL 250) Kirsileena Nurmikolu (JHL 250)
Harri Rinkineva (JHL 820)

Kuljetuksen toimiala

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Timo Törmä (VML) Sami Hietala (VML)
Mauri Patala (AKT 006) Rauno Kuusisto (AKT 006)

Teollisuuden toimiala

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Jari Kättö (Rakennus 10) Ilkka Kivimäki (Rakennus 10)
Jonna Stenlund-Taulasto (TEAM 529) Jenni Hilden (TEAM 529)
Kallio Petri (Metalli 149) Pekka Pitkänen (TEAM 7029)
Mika Lahtinen (Paperi 50) Matti Voutilainen (Puu 006)
Hannu Jokela (Puu 006) Mika Hakanen (Paperi 4)
Kai Kaarlampi (Metalli 195) Mika Vierunen (Metalli 305)
Rauno Lehtinen (Metalli 007) Juhani Jara (Metalli 80)
Harri Jouhki (Rakennus 236) Kari Lintunen (TEAM 7029)

Kommentointi ei käytössä.

Copyright © 2016 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry. All Rights Reserved. Design by Juplin.