Toimintasuunnitelma 2021

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
www.tapj.fi

Hyväksytty Edustajiston syyskokouksessa 11.11.2020

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Toiminnan painopisteet
* Edunvalvonta
* Yhteydet ammattiosastoihin

Paikallisjärjestömme toiminta perustuu toimialaperiaatteelle. Neljä toimialaamme; julkinen toimiala, teollisuuden toimiala, kuljetuksen toimiala ja yksityinen palveluala järjestävät omia kokouksiaan, koulutuksia ja aktiivien yhteistapaamisia vuoden aikana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä vastaa omasta osuudestaan paikallisjärjestön toiminnassa.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana vähintään viisi kertaa. Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.

Edunvalvonta

Edunvalvonta ja jäsenhankinta ovat paikallisjärjestön osastojen toiminnassa keskeisiä tehtäviä. Paikallisjärjestö tukee resurssiensa mukaan osastoja edunvalvonnassa. Osallistutaan aktiivisina ammattiyhdistysvaikuttajina kunnalliseen sekä seutukunnalliseen päätöksentekoon ja hyödynnetään toiminnassa edustajiamme, jotka toimivat erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä. Vuosi 2021 on jälleen kuntavaalivuosi. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta luodaan näkyvyyttä niin paikallisjärjestöllemme kuin koko SAK:laiselle liikkeelle.

Tampereen Vappujuhlien 2021 järjestämiseen osallistutaan erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti yhdessä SD- ja VAS- kunnallisjärjestöjen kanssa.

Viestintä, koulutus ja jäsentapahtumat

Paikallisjärjestöllä on verkkosivut osoitteessa www.tapj.fi. Osastojen jäseniä kannustetaan kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöä omille sivuillemme. Myös lehtien yleisönosastoihin ja eri verkkosivuille kannustetaan lähettämään ay-henkisiä kirjoituksia. Osastoille lähetetään ajankohtaistiedotteita sähköpostilla. Paikallisjärjestö on myös Facebookissa.

Paikallisjärjestön ammattiosastojen jäsenille järjestetään yhteinen perhetapahtuma Pirkanmaalla. Koulutusta toteutetaan itse tarpeen mukaan ja kannustetaan osastojen jäseniä osallistumaan erilaisiin ay-koulutuksin sekä tapahtumiin.

Suunnitteilla on myös eri puolilla Suomea toimivien paikallisjärjestöjen yhteinen koulutuspäivä.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat jäsenosastomme sekä oma keskusjärjestömme. Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhteistyötä tiivistetään samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa.

Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös muiden meitä lähellä olevien yhdistysten ja verkostojen kanssa. Yritysmaailmaan pidetään tiivistä yhteyttä ja julkaistaan yhteistyökumppaneiden ilmoituksia verkkosivuilla. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen seutukunta ja tämän alueen ammattiosastoja kannustetaan liittymään paikallisjärjestömme jäseniksi.

Toimintasuunnitelma_2021

Kategoria: Ajankohtaista

Kommentointi ei käytössä.

Copyright © 2021 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry. All Rights Reserved.