Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma julkaistaan vuosittain syksyllä

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2024

30.9.2023 | SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry, www.tapj.fi

Toiminnan painopisteet

* Edunvalvonta

* Yhteydet ammattiosastoihin

Paikallisjärjestömme toiminta perustuu toimialaperiaatteelle. Neljä toimialaamme; julkinen toimiala, teollisuuden toimiala, kuljetuksen toimiala ja yksityinen palveluala järjestävät omia kokouksiaan, koulutuksia ja aktiivien yhteistapaamisia vuoden aikana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä vastaa omasta osuudestaan paikallisjärjestön toiminnassa.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu toimintavuoden 2024 aikana vähintään kolme kertaa ja kutsutaan kokoon tarpeen vaatiessa.

Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.

Edunvalvonta

Edunvalvonta ja jäsenhankinta ovat paikallisjärjestön osastojen toiminnassa keskeisiä tehtäviä. Paikallisjärjestö tukee resurssiensa mukaan osastoja edunvalvonnassa. Osallistutaan aktiivisina ammattiyhdistysvaikuttajina kunnalliseen, sekä seutukunnalliseen päätöksentekoon ja hyödynnetään toiminnassa edustajiamme, jotka toimivat erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä.

Vuosi 2024 on jälleen presidentinvaali sekä EU-vaalivuosi.

Tampereen Vappujuhlien 2024 järjestämiseen osallistutaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti ensisijaisesti ammattiliittojen, SAK Tampereen, sekä myös SD- ja VAS- kunnallisjärjestöjen kanssa.

Vappu 2024 tulee olemaan järjestelyiltään erilainen kuin edellisvuoden Laikunlavan tapahtuma, sillä nyt lava on varattu SKP:lle. Vapputapahtuma pyritään mainostamaan ammattiliittojen tapahtumana, jossa ei kuitenkaan perinteistä työväen vappuakaan unohdeta. Vapputapahtuman paikkaa vielä mietitään työryhmässä. Ajatuksena tehdä tapahtumasta koko perheen tapahtuma kojuineen, esiintyjineen ja ympäristöineen.

Viestintä, koulutus ja jäsentapahtumat

Paikallisjärjestöllä on verkkosivut osoitteessa www.tapj.fi. Osastojen jäseniä kannustetaan kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöä omille sivuillemme. Myös lehtien yleisönosastoihin ja eri verkkosivuille kannustetaan lähettämään ay-henkisiä kirjoituksia. Osastoille lähetetään ajankohtaistiedotteita sähköpostilla. Paikallisjärjestö on myös Facebookissa. Pyrimme aktivoitumaan ja löytämään osaavat henkilöt viestintäämme.

Paikallisjärjestön ammattiosastojen jäsenille järjestetään yhteinen perhetapahtuma Pirkanmaalla ja vuonna 2024 se on Tampereen Viikinsaaressa alustavasti varattuna lauantaina 15.6.2024.

Koulutusta toteutetaan itse tarpeen mukaan ja kannustetaan osastojen jäseniä osallistumaan erilaisiin ay-koulutuksin, sekä tapahtumiin.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat jäsenosastomme sekä oma keskusjärjestömme. Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhteistyötä tiivistetään samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa.

Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös muiden meitä lähellä olevien yhdistysten ja verkostojen kanssa.

Yritysmaailmaan pidetään tiivistä yhteyttä ja julkaistaan yhteistyökumppaneiden ilmoituksia verkkosivuilla. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen seutukunta ja tämän alueen ammattiosastoja kannustetaan liittymään paikallisjärjestömme jäseniksi.

Tampereella 30.9.2023 SAK Tampereen Paikallisjärjestö ry:n puheenjohtaja Marko Heikkilä