Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2023 

14.10.2022 | SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry, www.tapj.fi

Toiminnan painopisteet

* Edunvalvonta
* Yhteydet ammattiosastoihin

Paikallisjärjestömme toiminta perustuu toimialaperiaatteelle. 
Neljä toimialaamme; julkinen toimiala, teollisuuden toimiala, kuljetuksen toimiala ja yksityinen palveluala järjestävät omia kokouksiaan, koulutuksia ja aktiivien yhteistapaamisia vuoden aikana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä (YKV-ryhmä) vastaa omasta osuudestaan paikallisjärjestön toiminnassa.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu toimintavuoden 2023 aikana vähintään neljä kertaa. Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.

Edunvalvonta

Edunvalvonta ja jäsenhankinta ovat paikallisjärjestön osastojen toiminnassa keskeisiä tehtäviä. Paikallisjärjestö tukee resurssiensa mukaan osastoja edunvalvonnassa. Osallistutaan aktiivisina ammattiyhdistysvaikuttajina kunnalliseen sekä seutukunnalliseen päätöksentekoon ja hyödynnetään toiminnassa edustajiamme, jotka toimivat erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä.

Vuosi 2023 on jälleen eduskuntavaalivuosi. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta luodaan näkyvyyttä niin paikallisjärjestöllemme kuin koko SAK: laiselle liikkeelle.

Tampereen Vappujuhlien 2023 järjestämiseen osallistutaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti ensisijaisesti ammattiliittojen, sekä myös SD- ja VAS- kunnallisjärjestöjen kanssa.

Vappu 2023 tulee olemaan järjestelyiltään erilainen kuin perinteiset Vapputapahtumat, sillä nyt se pidetään Laikunlavalla ja tapahtuma pyritään mainostamaan ammattiliittojen tapahtumana, jossa ei kuitenkaan perinteistä työväen vappuakaan unohdeta.  Ajatuksena tehdä tapahtumasta koko perheen tapahtuma kojuineen, esiintyjineen ja ympäristöineen.                                                                                        

Viestintä, koulutus ja jäsentapahumat

Paikallisjärjestöllä on verkkosivut osoitteessa www.tapj.fi. 
Osastojen jäseniä kannustetaan kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöä omille sivuillemme. Myös lehtien yleisönosastoihin ja eri verkkosivuille kannustetaan lähettämään ay-henkisiä kirjoituksia. Osastoille lähetetään ajankohtaistiedotteita sähköpostilla. Paikallisjärjestö on myös Facebookissa. Pyrimme aktivoitumaan ja löytämään osaavat henkilöt viestintäämme.

Paikallisjärjestön ammattiosastojen jäsenille järjestetään yhteinen koko perheen tapahtuma Pirkanmaalla. Koulutusta toteutetaan itse tarpeen mukaan ja kannustetaan osastojen jäseniä osallistumaan erilaisiin ay-koulutuksin sekä tapahtumiin.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat jäsenosastomme sekä oma keskusjärjestömme. Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhteistyötä tiivistetään samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa.

Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös muiden meitä lähellä olevien yhdistysten ja verkostojen kanssa. Yritysmaailmaan pidetään tiivistä yhteyttä ja julkaistaan yhteistyökumppaneiden ilmoituksia verkkosivuilla. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen seutukunta ja tämän alueen ammattiosastoja kannustetaan liittymään paikallisjärjestömme jäseniksi.

Menneiden vuosien toimintasuunnitelmat