Edustajisto

SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY                          KUTSU

ww.tapj.fi

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

SYYSKOKOUS 2023

Aika         perjantai 17.11.2023 klo 17:00

                 Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen

Paikka     Rakennusliiton osasto 10:n kokoustilat,

                   Sorinkatu 4 A, Tampere


Esillä sääntöjen 5 §:n määräämät asiat

Jäsenyhdistysten esitykset tulee lähettää 6.11.2023 mennessä

Paikallisjärjestön hallitukselle osoitteeseen:

tapj.sak@gmail.com tai kirjeenä puheenjohtajalle

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry

Marko Heikkilä, Isomäentie 4 B 2, 33950 Tampere


Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajistoon edustajia

sääntöjen 5§:n mukaisesti seuraavasti:

jäsenmäärä                    kokousedustajat ja varaedustajat

      1 –   200                                    1 + 1

201 –   600                                     2 + 2

601 – 1000                                     3 + 3

1001 – 1400                                   4 + 4

1401 – 1800                                   5 + 5

1801 – 2800                                   6 + 6

2801 – 3800                                   7 + 7

3801 – 4800                                   8 + 8            

4801 – 6800                                   9 + 9

6801 –                                           10 + 10

Kutsu julkaistaan verkkosivuilla ja lähetetään sähköpostilla ammattiosastoille.

Tarjoilun varmistamiseksi

ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään 10.11.2023 mennessä sähköpostiin tapj.sak@gmail.com

Tampereella 11.10.2023
HallitusToimintasuunnitelma 2024

30.9.2023 | SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry, www.tapj.fi

Toiminnan painopisteet

* Edunvalvonta

* Yhteydet ammattiosastoihin

Paikallisjärjestömme toiminta perustuu toimialaperiaatteelle. 
Neljä toimialaamme; julkinen toimiala, teollisuuden toimiala, kuljetuksen toimiala ja yksityinen palveluala järjestävät omia kokouksiaan, koulutuksia ja aktiivien yhteistapaamisia vuoden aikana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä vastaa omasta osuudestaan paikallisjärjestön toiminnassa.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu toimintavuoden 2024 aikana vähintään kolme kertaa ja kutsutaan kokoon tarpeen vaatiessa.

Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.

Edunvalvonta

Edunvalvonta ja jäsenhankinta ovat paikallisjärjestön osastojen toiminnassa keskeisiä tehtäviä. Paikallisjärjestö tukee resurssiensa mukaan osastoja edunvalvonnassa. Osallistutaan aktiivisina ammattiyhdistysvaikuttajina kunnalliseen, sekä seutukunnalliseen päätöksentekoon ja hyödynnetään toiminnassa edustajiamme, jotka toimivat erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä.

Vuosi 2024 on jälleen presidentinvaali sekä EU-vaalivuosi

Tampereen Vappujuhlien 2024 järjestämiseen osallistutaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti ensisijaisesti ammattiliittojen, SAK Tampereen, sekä myös SD- ja VAS- kunnallisjärjestöjen kanssa.

Vappu 2024 tulee olemaan järjestelyiltään erilainen kuin edellisvuoden Laikunlavan tapahtuma, sillä nyt lava on varattu SKP:lle. Vapputapahtuma pyritään mainostamaan ammattiliittojen tapahtumana, jossa ei kuitenkaan perinteistä työväen vappuakaan unohdeta. Vapputapahtuman paikkaa vielä mietitään työryhmässä. Ajatuksena tehdä tapahtumasta koko perheen tapahtuma kojuineen, esiintyjineen ja ympäristöineen.

Viestintä, koulutus ja jäsentapahtumat

Paikallisjärjestöllä on verkkosivut osoitteessa www.tapj.fi. Osastojen jäseniä kannustetaan kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöä omille sivuillemme. Myös lehtien yleisönosastoihin ja eri verkkosivuille kannustetaan lähettämään ay-henkisiä kirjoituksia. Osastoille lähetetään ajankohtaistiedotteita sähköpostilla. Paikallisjärjestö on myös Facebookissa. Pyrimme aktivoitumaan ja löytämään osaavat henkilöt viestintäämme.

Paikallisjärjestön ammattiosastojen jäsenille järjestetään yhteinen perhetapahtuma Pirkanmaalla ja vuonna 2024 se on Tampereen Viikinsaaressa alustavasti varattuna lauantaina 15.6.2024.

Koulutusta toteutetaan itse tarpeen mukaan ja kannustetaan osastojen jäseniä osallistumaan erilaisiin ay-koulutuksin, sekä tapahtumiin.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat jäsenosastomme sekä oma keskusjärjestömme. Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhteistyötä tiivistetään samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa.

Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös muiden meitä lähellä olevien yhdistysten ja verkostojen kanssa.

Yritysmaailmaan pidetään tiivistä yhteyttä ja julkaistaan yhteistyökumppaneiden ilmoituksia verkkosivuilla. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen seutukunta ja tämän alueen ammattiosastoja kannustetaan liittymään paikallisjärjestömme jäseniksi.

Tampereella 30.9.2023 SAK Tampereen Paikallisjärjestö ry:n puheenjohtaja Marko HeikkiläSAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry (TaPJ)

www.tapj.fi                                                                                   

Toimintakertomus 2022

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on perustettu 1906 ja sen toiminta-alue on Tampereen seutukunta. Paikallisjärjestö täytti näin ollen 115 vuotta. Varsinaisia juhlia ei nyt järjestetty.
Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme oli vuoden lopussa noin 43.  Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 55 000 ja olemme osastojen jäsenten lukumäärällä laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö. 

Toimialoja ovat: 
Julkinen, YPA (yleinen palveluala), Teollisuus ja Kuljetus.

Hallinto

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa järjestön asioiden hoitamiseksi ja valmistelemaan hallituksen kokouksia. Paikallisjärjestömme hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana kolme. 
Puheenjohtajana toimi Marko Heikkilä, varapuheenjohtajina Tuula Pohjola ja Kai Kaarlampi.  Sihteerinä 2022 toimi Jaana Mäkinen ja taloudenhoitajana Miia Nieminen. Kirjanpitäjänä jatkoi Eira Peltonen.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina paikalle varsinaiset jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet. Osa kokouksista pidettiin joko kokonaan tai osittain etänä (TEAMS) vallitsevasta koronaepidemiasta johtuen. Toimialojen kokoukset olivat jäähyllä vallitsevan tilanteen ja rajoitusten vuoksi. Hallituksen ja edustajiston kokouksissa kuulimme kuitenkin päivänpolttamia aiheita.

Sääntömääräinen Edustajiston kevätkokous pidettiin 28.4.2022, kokouspaikkana Rakennusliiton osasto 10:n tilat, josta myös hallituksen kokoukset toimitettiin.

Sääntömääräinen Edustajiston syyskokous pidettiin myös Raksa 10:n tiloissa 23.11.2022.

Omia tapahtumia ja osallistumista

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä (YKV) järjesti toisen kerran Koko perheen Kesäpäivän 23.7.2022. Tällä kertaa kohteena oli Sastamalan Kiviniityn kotieläinpuistoon.

Väkeä oli mukavasti paikalla ja eritoten lasten palaute oli kannustavan positiivinen ajatellen seuraavia tapahtumia. Ohjelmassa oli mukavaa yhdessäoloa, eväitä TaPj:n puolelta ja myös talutusratsastusta perheen pienimmille.

30. Tampereen yhteiset Vappujuhlat pidettiin siten, että marssille kokoonnuttiin Sorin aukiolla, jonne myös ilmapallot tuotiin ennen marssiin kokoontumista.

Reittinä oli Sorin aukio - Keskustorin Jugendtori. Tapahtuma järjestettiin yhdessä SD:n ja VAS-kunnallisjärjestön kanssa.

Jugendtorilla puheita piti TaPj:n, Sosiaalidemokraattisen- ja Vasemmistopuolueen edustajat ja musiikista vastasi Paleface.

Kiitos kaikille paikallisjärjestön toimijoille järjestelyistä.

Paikallisjärjestömme osastojen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti myös Aluetoimikunnan toimintaan sekä erilaisiin SAK:n järjestämiin tapahtumiin – niin livenä kuin virtuaalisestikin.

SAK:lta anottiin ja saatiin paikallisjärjestöllemme kannustavaa toimintatukea.

TaPJ on Facebookissa SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry.

www.facebook.com/SAKn-Tampereen-Paikallisj%C3%A4rjest%C3%B6-ry-211537268873515

Uudet kotisivumme otetiin käyttöön vuoden 2022 alussa.

Omat Yhdistysavaimen pohjalla toimivat verkkosivut löytyivät osoitteesta www.tapj.fi/

Uudet kotisivumme otetiin käyttöön vuoden 2022 alussa.