Edustajisto


  SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

                  www.tapj.fi                                             

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS 2023

Aika        maanantai 24.4.2023 klo 17:00
                 Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen

Paikka   Rakennusliiton osasto 10:n kokoustilat
                 Sorinkatu 4 A, Tampere

Esillä sääntöjen 5 §:n määräämät asiat

Tilinpäätös 2022

Jäsenyhdistysten esitykset tulee lähettää 11.4.2023 mennessä
Paikallisjärjestön hallitukselle osoitteeseen:
tapj.sak@gmail.com tai kirjeenä puheenjohtajalle
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
Marko Heikkilä, Isomäentie 4 B 2, 33950 Tampere

Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajistoon edustajia
sääntöjen 5§:n mukaisesti seuraavasti:

jäsenmäärä                    kokousedustajat ja varaedustajat

       1 –   200                                    1 + 1

  201 –   600                                    2 + 2

  601 – 1000                                   3 + 3

1001 – 1400                                   4 + 4

1401 – 1800                                   5 + 5

1801 – 2800                                   6 + 6

2801 – 3800                                   7 + 7

3801 – 4800                                   8 + 8            

4801 – 6800                                   9 + 9

6801 –                                           10 + 10

Kutsu julkaistaan verkkosivuilla ja lähetetään sähköpostilla ammattiosastoille.

Tarjoilun varmistamiseksi ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään 20.4.2023 mennessä sähköpostiin tapj.sak@gmail.com (ilmoita myös mahdolliset allergiat, kiitos)

Tampereella 3.4.2023
Hallitus

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry (TaPJ)
www.tapj.fi
Toimintakertomus 2022
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on perustettu 1906 ja sen toiminta-alue on Tampereen seutukunta. Paikallisjärjestö täytti näin ollen 115 vuotta. Varsinaisia juhlia ei nyt järjestetty. Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme oli vuoden lopussa noin 43. Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 55 000 ja olemme osastojen jäsenten lukumäärällä laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö.
Toimialoja ovat: Julkinen, YPA (yleinen palveluala), Teollisuus ja Kuljetus.
Hallinto
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa järjestön asioiden hoitamiseksi ja valmistelemaan hallituksen kokouksia. Paikallisjärjestömme hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana kolme. Puheenjohtajana toimi Marko Heikkilä, varapuheenjohtajina Tuula Pohjola ja Kai Kaarlampi. Sihteerinä 2022 toimi Jaana Mäkinen ja taloudenhoitajana Miia Nieminen. Kirjanpitäjänä jatkoi Eira Peltonen.
Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina paikalle varsinaiset jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet. Osa kokouksista pidettiin joko kokonaan tai osittain etänä (TEAMS) vallitsevasta koronaepidemiasta johtuen. Toimialojen kokoukset olivat jäähyllä vallitsevan tilanteen ja rajoitusten vuoksi. Hallituksen ja edustajiston kokouksissa kuulimme kuitenkin päivänpolttamia aiheita.
Sääntömääräinen Edustajiston kevätkokous pidettiin 28.4.2022, kokouspaikkana Rakennusliiton osasto 10:n tilat, josta myös hallituksen kokoukset toimitettiin.
Sääntömääräinen Edustajiston syyskokous pidettiin myös Raksa 10:n tiloissa 23.11.2022.
Omia tapahtumia ja osallistumista
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä (YKV) järjesti toisen kerran Koko perheen Kesäpäivän 23.7.2022. Tällä kertaa kohteena oli Sastamalan Kiviniityn kotieläinpuistoon.
Väkeä oli mukavasti paikalla ja eritoten lasten palaute oli kannustavan positiivinen ajatellen seuraavia tapahtumia. Ohjelmassa oli mukavaa yhdessäoloa, eväitä TaPj:n puolelta ja myös talutusratsastusta perheen pienimmille.
30. Tampereen yhteiset Vappujuhlat pidettiin siten, että marssille kokoonnuttiin Sorin aukiolla, jonne myös ilmapallot tuotiin ennen marssiin kokoontumista.
Reittinä oli Sorin aukio - Keskustorin Jugendtori.
Tapahtuma järjestettiin yhdessä SD:n ja VAS-kunnallisjärjestön kanssa.
Jugendtorilla puheita piti TaPj:n, Sosiaalidemokraattisen- ja Vasemmistopuolueen edustajat ja musiikista vastasi Paleface.
Kiitos kaikille paikallisjärjestön toimijoille järjestelyistä.
Paikallisjärjestömme osastojen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti myös Aluetoimikunnan toimintaan sekä erilaisiin SAK:n järjestämiin tapahtumiin – niin livenä kuin virtuaalisestikin.
SAK:lta anottiin ja saatiin paikallisjärjestöllemme kannustavaa toimintatukea.
TaPJ on Facebookissa SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry.
www.facebook.com/SAKn-Tampereen-Paikallisj%C3%A4rjest%C3%B6-ry-211537268873515
Omat Yhdistysavaimen pohjalla toimivat verkkosivut löytyivät osoitteesta www.tapj.fi/
Uudet kotisivumme otetiin käyttöön vuoden 2022 alussa.
LIITE: Hallituksen jäsenet 2021–2022

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry (TaPJ)
www.tapj.fi
Toimintakertomus 2022
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on perustettu 1906 ja sen toiminta-alue on Tampereen seutukunta. Paikallisjärjestö täytti näin ollen 115 vuotta. Varsinaisia juhlia ei nyt järjestetty. Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme oli vuoden lopussa noin 43. Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 55 000 ja olemme osastojen jäsenten lukumäärällä laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö.
Toimialoja ovat: Julkinen, YPA (yleinen palveluala), Teollisuus ja Kuljetus.
Hallinto
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa järjestön asioiden hoitamiseksi ja valmistelemaan hallituksen kokouksia. Paikallisjärjestömme hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana kolme. Puheenjohtajana toimi Marko Heikkilä, varapuheenjohtajina Tuula Pohjola ja Kai Kaarlampi. Sihteerinä 2022 toimi Jaana Mäkinen ja taloudenhoitajana Miia Nieminen. Kirjanpitäjänä jatkoi Eira Peltonen.
Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina paikalle varsinaiset jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet. Osa kokouksista pidettiin joko kokonaan tai osittain etänä (TEAMS) vallitsevasta koronaepidemiasta johtuen. Toimialojen kokoukset olivat jäähyllä vallitsevan tilanteen ja rajoitusten vuoksi. Hallituksen ja edustajiston kokouksissa kuulimme kuitenkin päivänpolttamia aiheita.
Sääntömääräinen Edustajiston kevätkokous pidettiin 28.4.2022, kokouspaikkana Rakennusliiton osasto 10:n tilat, josta myös hallituksen kokoukset toimitettiin.
Sääntömääräinen Edustajiston syyskokous pidettiin myös Raksa 10:n tiloissa 23.11.2022.
Omia tapahtumia ja osallistumista
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä (YKV) järjesti toisen kerran Koko perheen Kesäpäivän 23.7.2022. Tällä kertaa kohteena oli Sastamalan Kiviniityn kotieläinpuistoon.
Väkeä oli mukavasti paikalla ja eritoten lasten palaute oli kannustavan positiivinen ajatellen seuraavia tapahtumia. Ohjelmassa oli mukavaa yhdessäoloa, eväitä TaPj:n puolelta ja myös talutusratsastusta perheen pienimmille.
30. Tampereen yhteiset Vappujuhlat pidettiin siten, että marssille kokoonnuttiin Sorin aukiolla, jonne myös ilmapallot tuotiin ennen marssiin kokoontumista.
Reittinä oli Sorin aukio - Keskustorin Jugendtori.
Tapahtuma järjestettiin yhdessä SD:n ja VAS-kunnallisjärjestön kanssa.
Jugendtorilla puheita piti TaPj:n, Sosiaalidemokraattisen- ja Vasemmistopuolueen edustajat ja musiikista vastasi Paleface.
Kiitos kaikille paikallisjärjestön toimijoille järjestelyistä.
Paikallisjärjestömme osastojen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti myös Aluetoimikunnan toimintaan sekä erilaisiin SAK:n järjestämiin tapahtumiin – niin livenä kuin virtuaalisestikin.
SAK:lta anottiin ja saatiin paikallisjärjestöllemme kannustavaa toimintatukea.
TaPJ on Facebookissa SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry.
www.facebook.com/SAKn-Tampereen-Paikallisj%C3%A4rjest%C3%B6-ry-211537268873515
Omat Yhdistysavaimen pohjalla toimivat verkkosivut löytyivät osoitteesta www.tapj.fi/
Uudet kotisivumme otetiin käyttöön vuoden 2022 alussa.
LIITE: Hallituksen jäsenet 2021–2022